Toggle NavHandels- og leveringsbetingelser

 

 


Betingelser og vilkår for abonnementer på ReBuyBaby.dk

Ved købers godkendelse af køb hos ReBuyBaby ApS på hjemmesiden www.rebuybaby.dk, er køber bekendt med betingelser og vilkår for abonnementer og accepterer disse. Det skal bemærkes af køber, at følgende betingelser og vilkår skal accepteres af kunden, før køb af abonnementer hos rebuybaby.dk:


Generelle Oplysninger

Juridisk navn: Rebuybaby ApS
Organisationsform: Anpartsselskab
CVR: 39117770
Adresse: Nørregade 24
Email: info@rebuybaby.dk
Etableringsår: 01.12.2017


Priser

Det skal bemærkes, at alle angivne priser hos ReBuyBaby er inkl. moms. ReBuyBaby forbeholder sig retten til at ændre i de angivne priser ved trykfejl eller skattejusteringer. Prisen på tidspunktet for godkendelse af gavekort, er den gældende. Prisen per måned udgør fra kr. 189,00


Betaling

Det skal bemærkes, at månedlige betalinger vil blive trukket på købers tilmeldte betalingskort og efterfølgende overført via Reepay, som håndterer automatiske kortbetalinger. Første månedlige abonnementsbetaling, vil automatisk blive trukket på købers tilmeldte betalingskort, ved den første levering af børnetøj fra ReBuyBaby. Efterfølgende vil samme beløb automatisk blive trukket hver måned.


Børnetøjet

Abonnementet indeholder den til en hver tid gældende børnetøjskollektion hos ReBuyBaby og som fremgår af hjemmesiden www.rebuybaby.dk. ReBuyBaby tager dog forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte fremgå af hjemmesiden, hvorfor børnetøjskollektionen også kan angå den som til enhver tid bliver stillet til rådighed af ReBuyBaby. Leveringen af ReBuyBaby pakken sker den førstkommende fredag efter bestilling eller returnering af tidligere pakke. Levering sker ved levering fra DAO.


Fortrydelsesret

Abonnementet kan fortrydes inden 14 kalenderdage fra leveringsdatoen for den første levering, uden begrundelse. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag køber eller den af køber angivne tredjepart har modtaget børnetøjet i fysisk besiddelse. 
Meddelelse om fortrydelse skal sendes til info@rebuybaby.dk. Såfremt køber vælger at benytte sig af sin fortrydelsesret, skal dette fremgå tydeligt i mailen eller tydeligt i brevet sammen med pakken på postadressen:

Rebuybaby ApS 
Nørregade 24 
9000 Aalborg

Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give ReBuyBaby tydelig meddelelse om dette.


Refundering

Hvis køber fortryder sit køb,får køber naturligvis det beløb som denne har indbetalt til Rebuybabyretur.I tilfælde af en værdiforringelse, som køber hæfter for, fratrækkes denne i købsbeløbet. Såfremt køber benytter sin fortrydelsesret inden for den givne fortrydelsesfrist, refunderer ReBuyBaby alle betalinger modtaget fra køber i forbindelse med abonnementet, herunder leveringsomkostninger (med den leveringsform som Rebuybaby tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Rebuybaby har modtaget meddelelse om købers fortrydelse af abonnementet. Rebuybaby gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at køber ikke bliver pålagt yderligere gebyrer eller afgifter som følge af refunderingen.


Rebuybaby kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Rebuybaby har modtaget varen retur, med mindre køberen inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den til:

Rebuybaby ApS
Nørregade 24
9000 Aalborg


Returnering

Såfremt varen allerede er modtaget ved fortrydelse og fortrydelse er sket inden for fortrydelses datoen, skal denne returneres til afsenderens adresse, uden unødig forsinkelse og senest 14 kalenderdage fra datoen for oplysning om fortrydelse. Omkostninger forbundet med returneringen, herunder porto, skal køber selv betale. Ved returnering er køber ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.


Opsigelse

Opsigelse kan ske skrifteligt til info@rebuybaby.dk. Medlemskabet er løbende og skal opsiges, når du ikke ønsker det længere.Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab til udløbet af en abonnementsperiode. Din opsigelse træder i kraft når vi modtager rebuybaby-boksen retur fra dig. Vi sender dig en bekræftelse på opsigelse af medlemskabet, når vi modtager boksen. Bemærk, at der går 1-3 hverdage fra du indleverer boksen i en pakkeshop, til vi modtager den.


Ejendomsretten

Den til enhver tid gældende børnetøjskollektion hos ReBuyBaby er ReBuyBabys ejendom, hvorfor køber gennem sit abonnement blot opnår brugsretten til børnetøjet og derfor ikke over for en tredjepart må forsøge tøjet solgt eller på anden måde søge at råde over denne.


Børnetøjets udskiftning

Det skal bemærkes, at det fremsendte børnetøj udskiftes i forbindelse med barnets udvikling, herunder dets størrelsesforhold, så tøjet konstant følger barnets fysisk struktur. I denne sammenhæng skal køber bemærke, at udskiftningen er nødvendig for både tøjets/barnets størrelsesforhold og forretningskonceptet, hvorfor udskiftning skal ske i takt med barnets fysiske udvikling. Ved udskiftning og tilbagelevering, vil køber modtage en ny kollektion af børnetøj i den rette pasform.


Tilbagelevering af børnetøjet

Køber har ved udløbet af den pågældende abonnementsperiode, at tilbagelevere det fremsendte børnetøj i sin helhed. Dette betydende, at køber skal tilbagelevere alle børnetøjs dele, som denne har eller i besiddelse af indtil udløbet af abonnementet. Tilbagelevering skal ske via returlabel, som medsendes i leveringspakken. Køber kan eller må på ingen måde beholde børnetøjet eller eventuelle børnetøjsdele efter udløbsperioden for abonnementet. Sker dette vil abonnenten automatisk blive opkræve en ekstra måneds medlemskab (599 kr.) 
Tilbageleveringen skal ske til ReBuyBaby på adressen:

Rebuybaby Aps
Nørregade 24
9000 Aalborg
 


Købers ansvar for tøjet

Det skal bemærkes, at køber altid bærer ansvaret og risikoen for børnetøjet fra leverings- og frem til tilbageleveringstidspunktet. Skulle det gøre sig gældende, at det udleverede børnetøj, skulle være bortkommet eller på anden måde gået i stykker, bedes køber eller den af køber angivne tredjepart, straks oplyse dette til Rebuybaby. 
Køber holdes ikke ansvarlig for et almindeligt slidtage og ved sædvanlig anvendelse af børnetøjet. Det skal dog understreges, at køber kan holdes ansvarlig, såfremt det fremsendte tøj er gået i stykker eller på anden måde bortkommet, i de tilfælde der måtte falde uden for hvad der måtte forstås ved almindelig anvendelse. 
Priser ved bortkommet tøj eller tøj som er gået i stykker, som ikke måtte forstås ved almindelig anvendelse:

Returneret 199 kr. pr. del
IKKE returneret 299 kr. pr. del

Hos Rebuybaby er vi klar over at vi ikke lever i en pletfri verden, og derfor har vi inkluderet en plet-forsikring i dit medlemskab. Derfor skal du aldrig bekymrer dig om pletter eller almindelig slidtage. 
Køber er forpligtet til at kontakte ReBuyBaby, såfremt børnetøjet skulle være blevet beskadiget eller på anden måde bortkommet. Dette kan ske på mailadressen info@rebuybaby.dk


Sælgers ophævelse af medlemskab

Det skal bemærkes, at ReBuyBaby kan vælge at ophæve abonnementet med øjeblikkelig virkning, såfremt denne væsentligt misligholder sine forpligtelser med ReBuyBaby (som beskrevet i betingelserne og vilkårene for abonnementer), dette værende i situationer hvor:

i. Køber udebliver med betaling i mere end 5 dage fra forfaldstidspunktet af det pågældende abonnement. 
ii. Køber forsømmer sin tilbageleveringspligt, da denne ikke tilbageleverer det fremsendte børnetøj i sin helhed, dette også gældende eventuelt tøjvedhæng. Denne forsømmelse vedrører både løbende tilbageleveringspligt og ved udløbet af abonnementsperioden.
iii. Køber forsømmer sit ansvar for vedligeholdelse af det fremsendte børnetøj. 
iv. Køber har solgt eller forsøgt solgt det fremsendte børnetøj, herunder pantsat tøjet.

Såfremt ReBuyBaby ser sig nødsaget til at ophæve abonnementet med køber, skal ReBuyBaby give køber en frist på minimum 14 dage, til at køber kan udbedre eller rette op på handlinger i strid med betingelserne og vilkårene for abonnementet. Fristen finder dog kun anvendelse, såfremt ReBuyBaby vurderer, at den pågældende situation kan genoprettes.


Købers pligt ved ophævelse

Skulle det være tilfældet, at abonnementet med køber ophæves, dette værende på baggrund af et af misligholdelsespunkterne, er køber forpligtet til at betale for følgende tilfælde: 
i. I tilfælde betalingsmisligholdelse, er køber forpligtet til at betale forfaldne pengekrav, herunder eventuelle rykkere og påløbne renter.
ii. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af sin vedligeholdelsespligt af det fremsendte børnetøj, er køber forpligtet til at skulle erstatte tøjets fulde værdi. Vurderingen af købers vedligeholdelsespligt vil tage udgangspunkt i betingelser og vilkår for abonnementer punkt 12.


Klageadgang

Såfremt køber vil klage over sit køb, skal denne rette henvendelse til Michelle Lindhardt på mailadressen michelle@rebuybaby.dk. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan køber indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, telefon 41 71 50 00.


Force Majeure

Det gør sig gældende, at ReBuyBaby ikke er ansvarlig for opretholdelse af sine forpligtelser for vilkår og betingelser for abonnementer og gavekort, såfremt der er tale om en hændelse, som ReBuybaby ingen indflydelse har på, og som ikke kan forudsiges.


Information om databeskyttelse

For at køber kan indgå aftale med ReBuyBaby, skal følgende oplysninger oplyses: 
i. navn
ii. adresse
iii. telefonummer
iv. emailadresse
Alle personlige oplysninger, som oplyses i forbindelse med køb hos ReBuyBaby, vil blive anvendt i til behandling af købers bestilling. Dette gælder oplysninger om købers navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Når der indsamles personoplysninger via hjemmesiden, sikres det altid at det sker ved afgivelse af købers udtrykkelige samtykke, således at køber er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Såfremt køber oplyser ReBuyBaby om dennes kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og mailadresse, godkender køber at denne kan kontaktes vedrørende sin ordre. 
Personoplysningerne registreres hos ReBuyBaby og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 
Oplysninger afgivet til www.rebuybaby.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. ReBuyBaby opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret og transmitterer ej heller kundeoplysninger krypteret. Den dataansvarlige på www.rebuybaby.dk er Michelle Lindhardt.
Køber har altid ret til at få oplyst, hvilket persondata der findes på køber hos ReBuyBaby, samt hvordan disse anvendes.

Det skal bemærkes af køber, at www.rebuybaby.dk anvender cookies. Ved anvendelse af ReBuyBaby hjemmeside, godkender køber virksomhedens persondatapolitik. Som registreret hos Rebuybaby. Disse rettigheder har køber efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Rebuybaby via email info@rebuybaby.dk. 


Ændringer af betingelser og vilkår

Det gør sig gældende, at ReBuyBaby forbeholder sig enhver ret, til enhver tid at ændre i betingelserne og vilkårene for abonnementerne og gavekortene. Ligeledes tager ReBuyBaby forbehold for eventuelle trykfejl på hjemmesiden www.rebuybaby.dk. Køber skal i denne sammenhæng bemærke, at ændringer eller tilføjelser vil fremgå af ReBuyBaby hjemmeside www.rebuybaby.dk, hvorfor det er vigtigt køberen, at denne regelmæssigt holder sig opdateret. Såfremt der skulle ske ændringer af væsentlig betydning for abonnementer og vilkår, vil disse blive oplyst til køberen på dennes mailadresse. Væsentlige ændringer vil først finde anvendelse efter 3 måneder fra meddelelsen er sendt og denne har accepteret disse til Rebuybaby. Skulle have køber have indsigelser mod den pågældende ændring, vil den pågældende aftale med køber ophøre, hvorfor manglende abonnementsperioder eller ubrugte gavekort vil blive refunderet.